Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Điểm Danh Nhận Quà (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Điểm Danh Nhận Quà (2) (07.2021)

18/07/2021

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng hỗ trợ ngày giãn cách

 Sự Kiện ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ
 Happy Time : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 18/07/2021

 Đối tượng tham gia : Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện, tham gia điểm danh và nạp tiêu mới theo yêu cầu sẽ nhận được quà

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi

► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 ưu đãi
► Ưu đãi 1 có thể tham gia 1 lần, Ưu đãi 2 có thể tham gia 2 lần

✪ Bước 1 : Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

  • Ưu tiên DzoCash tham gia ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ (2) (07.2021)
  • Tên nhân vật 
  • Máy chủ
  • Tag thành công 3 bạn bè 
  • Ưu đãi tham gia
  • Số lần tham gia

✪ Bước 2 : Nạp mới và tiêu mới theo mốc ưu dãi để nhận quà.

  • Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,800@DzoCash
→ Tặng 02 Tiên dược Cần công hoàn (11%) (2 giờ)
→ Tặng 02 Tiên dược Vô phòng hoàn (11%) (2 giờ)
→ Tặng 02 Bảo rương (khuyên ảo ảnh) (7 ngày)
 
  • Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 6,000@DzoCash

→ Tặng 01 Bảo hiểm cấp cường hóa (+0 ->+8)

 Mô tả quà tặng :

Bảo hiểm cường hóa (BHCH) : áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp trong (không áp dụng Thời trang, Môn phái, Thần thú...)
BHCH : áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, Phục ma động
BHCH : áp dụng cho trang bị bất kỳ đồng hệ phái, thế lực, giới tính với nhân vật tham gia. Riêng cấp độ trang bị không vượt quá cấp độ nhân vật, cấp thăng chức trang bị đồng cấp thăng chức nhân vật hoặc không thấp hơn 2 cấp thăng chức so với nhân vật.
BHCH chỉ khôi phục cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại của trang bị tham gia. Nhân vật tự chuẩn bị trang bị nhận bảo hiểm có tối thiểu 4 dòng thuộc tính tương đồng trang bị cường hóa thất bại.
Theo dõi thời gian cường hóa / nhận bảo hiểm, ưu đãi tại thông báo kết quả Sự Kiện.

 
Lưu ý
- Mỗi facebook báo danh duy nhất cho 1 nhân vật, không chỉnh sửa
- Không báo danh, nội dung báo danh không đầy đủ và đúng theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi ưu đãi là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu DzoCash của ID con tham gia.
- BHCH khôi phục trực tiếp trên trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện, liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.


 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.