Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm (4) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm (4) (07.2021)

19/07/2021

Cơ hội sở hữu vật phẩm giá trị với đặc quyền đánh tráo cùng Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện  ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (18:30) ~ (23:59) cùng ngày 19/07/2021

 Nội dung :

Trong thời gian trên sẽ được đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm [HOT] :

✪ Gói đánh tráo 1 : 

  • Nạp mới 800@DzoCash
  • Mua sắm mới từ DzoShop dùng đánh tráo : 02 RTP Vòng Thiên nhĩ của ma diệt
  • Vật phẩm 1 nhận sau đánh tráo : 02 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
  • Vật phẩm 2 nhận sau đánh tráo : 04 Huyết lực đơn (+5% HP nam_10 phút)

✪ Gói đánh tráo 2 : 

  • Nạp mới 1,100@DzoCash
  • Mua sắm mới từ DzoShop dùng đánh tráo : 02 Ngưng Thần Bao (Thiên_50tr)
  • Vật phẩm 1 nhận sau đánh tráo : 02 Kim Long chỉ thêu (24 giờ)
  • Vật phẩm 2 nhận sau đánh tráo : 04 Chính khí Thiên hương thang (+5% HP nữ_10 phút)

Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều Gói đánh tráo.
Mỗi gói đánh tráo có thể tham gia 05 lần.
Báo danh và đặt vật phẩm dùng đánh tráo tại ô 1~22 kho riêng (kho chung) để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.

♦ Mẫu báo danh >>tại bài viết Fanpage<<

• Ưu tiên tham gia ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (4) (07.2021)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Gói đánh tráo tham gia

• Số lần đánh tráo của gói tham gia

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều ID con (DZxxx / SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Không báo danh theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Báo danh lồng ghép trong nội dung bất kỳ hoặc không đủ thông tin hoặc sai thời gian sẽ bị loại.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.