Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (5) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (5) (07.2021)

20/07/2021

DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm mùa giãn cách cho cộng đồng Hiệp Khách !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 20/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 quà tặng trợ giá 1, 2, 3 và 1 quà tặng bonus.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia 2 lần mỗi quà tặng trợ giá.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 tặng phẩm từ quà tặng bonus.

 Quà tăng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới vật phẩm bất kỳ, tối thiểu 4,000@DzoCash
     Quà tặng 1 : 01 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
     Quà tặng 2 : 01 Bộ nhẫn xuất trần (4 cái)
 Quà tăng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới vật phẩm bất kỳ, tối thiểu 6,000@DzoCash
     Quà tặng 1 : 01 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
     Quà tặng 2 : 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (2 giờ) (EV)
 Quà tăng Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới vật phẩm bất kỳ, tối thiểu 10,000@DzoCash
     Quà tặng 1 : 02 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
     Quà tặng 2 : 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (2 giờ) (EV)
     Quà tặng 3 : 01 Trang phục Dân Bách Phong (vĩnh viễn)
 Quà tăng Bonus 1 :
     - Tham gia quà tặng trợ giá bất kỳ, có mua sắm Yêu hóa ma võ [Kẹo] (Luyện cấp)
     Tặng thêm : 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) (1 giờ) (EV)
 Quà tăng Bonus 2 :
     - Tham gia quà tặng trợ giá bất kỳ, có mua sắm Rương (vòng thiên nhĩ)
     Tặng thêm : 100 Thiên kỳ thạch (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Thời trang theo giới tính nhân vật tham gia, không khóa, không hiệu ứng
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.