Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (3) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (3) (07.2021)

20/07/2021

Mua sắm trong khung giờ Vàng - ngập tràn quà tặng cùng Yulgang Hiệp Khách !

Sự Kiện  [FLASH SALE] QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG

 Thời gian Sự Kiện : (16:00) ~ (23:59) cùng ngày 20/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong Giờ Vàng khi mua sắm mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Mỗi nhân vật có thể nhận đồng thời quà tặng ưu đãi và quà tặng bonus
  • Ưu tiên quà ưu đãi có giá trị cao nhất
  • Ưu tiên quà bonus có giá trị cao nhất

☑ Ưu đãi 1 : Mỗi 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) mua sắm mới
     → Tặng 01 Phúc Vận Phù 20% (EV)

☑ Ưu đãi 2 : Mỗi 04 Phúc vận phù (25%) mua sắm mới
     → Tặng 04 Phúc Vận Phù 20% (EV)

☑ Quà tặng Bonus 1 TOP 2 mua sắm vật phẩm Sự Kiện từ 20,000@DzoCash trở lên
      → Tặng thêm 01 Thời trang Thần Anubis [VIP] (+10) 14 ngày
      → Tặng thêm 10,000 điểm Võ hoàng


☑ Quà tặng Bonus 2 TOP 10 mua sắm vật phẩm Sự Kiện từ 15,000@DzoCash sớm nhất
      → Tặng thêm 02 Phúc vận phù (20%)
      → Tặng thêm 15,000 điểm Võ hoàng
 
♦ Mẫu báo danh >>tại bài viết Fanpage<<

• Ưu tiên tham gia FLASH SALE - GIỜ VÀNG (3) (07.2021)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Ưu đãi tham gia

• Số lần tham gia

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều ID con (DZxxx / SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện.
- Điểm võ hoàng trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Thời trang VIP nhận theo giới tính nhân vật tham gia, sẽ thu hồi khi đến hạn.
- Thời trang VIP hỗ trợ hợp thành 4 dòng nhiệt huyết thạch (nht do nhân vật cung cấp).
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.