Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Thị Thời Trang Hè (Đặc Biệt) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Thị Thời Trang Hè (Đặc Biệt) (07.2021)

21/07/2021

Ngân Kiều Long khai trương siêu thị thời trang Hè tháng 07 !!

[Sự Kiện] SIÊU THỊ THỜI TRANG HÈ (ĐẶC BIỆT)

 Thời gian : (16:00) ~ (23:59) cùng ngày 21/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu sẽ nhận thêm THỜI TRANG

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật có thể nhận 1 thời trang từ mỗi quà tặng.

 ☑ Quà tặng 1 : 
 Nạp mới tối thiểu 2,400@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 2,400@DzoCash
     -
 Tặng 01 Trang phục Phố biển Waikiki (vĩnh viễn)
     - Tặng 02 Hắc Long Chỉ Thêu (1 ngày) (EV)

 ☑ Quà tặng 2 : 
 Nạp mới tối thiểu 3,990@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 3,990@DzoCash
     -
 Tặng 01 Chiến phục Đao Kiếm Tiếu / Kim Hương Ngọc (vĩnh viễn)
     - Tặng 02 Xích Long Chỉ Thêu (1 ngày) (EV)

 ☑ Quà tặng 3 : 
 Nạp mới tối thiểu 5,100@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 5,100@DzoCash
     -
 Tặng 01 Trang phục Yêu Thiên nhiên (vĩnh viễn)
     - Tặng 01 Bích Long Chỉ Thêu (7 ngày) (EV)

 ☑ Quà tặng 4 : 
 Nạp mới tối thiểu 6,900@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 6,900@DzoCash
     -
 Tặng 01 Trang phục Đội cứu hộ xì teen
     - Tặng 01 Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày) (EV)

 ☑ Quà tặng Bonus : 
 TOP 10 nạp mới tối thiểu đồng thời Tiêu mới tối thiểu 
từ 20,000@DzoCash

     ♦ TOP 1
     - Tặng thêm 01 Trang phục Hắc Phong Bang (vĩnh viễn)
     - Tặng thêm 40,000 điểm Võ hoàng

     ♦ TOP 2 ~ 10
     - Tặng thêm 20,000 điểm Võ hoàng 

► Xem thời trang tại Fanpage Hiệp Khách

► Mô tả chỉ thêu :

- Hắc Long chỉ thêu : +5% t.công v.khí, 10% clvc, 10% p.ngự, 500 HP, 300MP
- Xích Long chỉ thêu : +3 k.công, 20% exp, 5% t.công v.khí, 10% clvc, 10% p.ngự, 500 HP, 300MP
- Bích Long chỉ thêu : +3 k.công, 40% exp, 5% t.công v.khí, 10% clvc, 10% p.ngự, 500 HP, 300MP
- Kim Long chỉ thêu : +3 k.công, 40% exp, 7% t.công v.khí, 12% clvc, 12% p.ngự, 600 HP, 400MP

 Báo danh chọn thời trang nhận tại >>bài viết Sự Kiện<<

      ♦ Mẫu báo danh chọn trang phục

- Tên nhân vật
Máy chủ
Quà tặng tham gia

 
 Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- @DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập với nhau
- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Tham gia mà không báo danh, báo danh ngoài thời gian xem như từ chối quà tặng Sự Kiện
- Thời trang theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Thời trang có thể giao dịch, cất kho, hợp thành, cường hóa, phân hủy, chuyển đổi...
- Điểm võ hoàng trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.