Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Viên Socola Bí Ẩn (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Viên Socola Bí Ẩn (07.2021)

21/07/2021

Yulgang Hiệp Khách gửi đến chuỗi sự kiện hấp dẫn tiếp sức cho các huynh tỷ.

Chuỗi Sự Kiện  VIÊN SOCOLA BÍ ẨN

Thời gian : 

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/07/2021.
- Kết thúc: (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

LÀM SOCOLA ĐEN CÙNG KIM HƯƠNG NGỌC

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Làm Socola đen cùng Kim Hương Ngọc.
NPC : Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc.
- Đánh quái tương đương cấp độ thu thập vật phẩm về đổi thưởng.

 Phần thưởng : 

- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng như sau:  

 Lưu ý :

- Sô Cô La đen có thể sử dụng cho bản thân hoặc dùng để hoàn thành các nhiệm vụ bên dưới.
- Khóa giao dịch với các loại Sô Cô La.

SOCOLA CHO ĐAO KIẾM TIẾU

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Socola cho Đao Kiếm Tiếu.

NPC : Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu.

- Sử dụng 01 Sô Cô La đen  nhận được từ nhiệm vụ "Làm Socola đen cùng Kim Hương Ngọc" để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

 

 Phần thưởng : 

- Sau khi đổi thưởng các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 loại phần thưởng sau  :
 
 
hoặc
 

 Lưu ý :

- Khi có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Khóa giao dịch với các loại Sô Cô La.

SOCOLA CHO THIÊN VÂN NHẠC

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Socola cho Thiên Vân Nhạc.

NPC : Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc.

- Sử dụng 01 Sô Cô La đen  nhận được từ nhiệm vụ "Làm Socola đen cùng Kim Hương Ngọc" để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

 

 Phần thưởng : 

- Sau khi đổi thưởng các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 loại phần thưởng sau  :
 
 
hoặc
 

 Lưu ý :

- Khi có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Khóa giao dịch với các loại Sô Cô La.

SOCOLA CHO SƠN BÍCH

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Socola cho Sơn Bích.

NPC : Sơn Bích (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Sơn Bích.

- Sử dụng 01 Sô Cô La đen  nhận được từ nhiệm vụ "Làm Socola đen cùng Kim Hương Ngọc" để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

 

 Phần thưởng : 

- Sau khi đổi thưởng các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 loại phần thưởng sau  :
- Đối với phần thưởng 2 các Hiệp Khách sẽ nhận được "Sô Cô La ngọt ngào" và ngẫu nhiên 1 trong các hiệu ứng còn lại.
 
 
hoặc
 

 Lưu ý :

- Khi có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Khóa giao dịch với các loại Sô Cô La.
- Khi đổi thưởng các Hiệp Khách vui lòng trang bị Áo Choàng để có thể ngẫu nhiên nhận Hiệu Ứng từ sự kiện.
- Hiệu Ứng không có tác dụng với áo choàng có thời hạn và áo choàng có hiệu ứng.

SOCOLA CHO BÁT QUÁI LÃO NHÂN

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Socola cho Bát quái lão nhân.

NPC : Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân.

- Sử dụng 01 Sô Cô La đen  nhận được từ nhiệm vụ "Làm Socola đen cùng Kim Hương Ngọc" để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

 

 Phần thưởng : 

- Sau khi đổi thưởng các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 loại phần thưởng sau  :
- Đối với phần thưởng 2 các Hiệp Khách sẽ nhận được "Sô Cô La ngọt ngào" và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm còn lại.
 
 
hoặc
 

 Lưu ý :

- Khóa giao dịch với các loại Sô Cô La.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

!! Chúc các Hiệp Khách tham gia Sự Kiện vui vẻ !!

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.