Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus Dac Biet - 18/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt (07.2021)

24/07/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng khủng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian : (00:00) ngày 23/07/2021 ~ (23:59) ngày 04/08/2021

 Đối tượng tham gia : Áp dụng cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện, TOP 01 mua sắm Bích Đàn Bảo Hàm hoặc Phúc Hi Bảo Hạp từ DzoShop sẽ nhận thêm quà tặng đặc biệt

  • Tặng 01 Nhẫn Tụ Linh (zin) - ma

 Thứ tự ưu tiên lần lượt theo từng loại vật phẩm mua sắm nhiều nhất trong 2 loại vật phẩm yêu cầu
 Trường hợp cả 2 loại vật phẩm đều mua sắm đồng hạng, ưu tiên nhân vật hoàn tất mua sắm sớm hơn
 Vật phẩm mua sắm tự do sử dụng, không thu hồi
 Thông tin Bích Đàn Bảo Hàm >>(click xem)<<
 Thông tin Phúc Hi Bảo Hạp >>(click xem)<<
 

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp tham gia Sự Kiện này có thể đồng tham gia Sự Kiện khác.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm BDBH, PHBH của ID con tham gia
- Quà tặng trao thưởng trực tiếp, không trao tặng phẩm
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.