Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus Dac Biet - 18/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Khuyến Mãi (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Khuyến Mãi (07.2021)

24/07/2021

DzoShop tiếp tục mang đến siêu khuyến mãi hỗ trợ mùa giãn cách !!

 Sự Kiện SIÊU KHUYẾN MÃI

 Thời gian : (20:00) ngày 24/07/2021 ~ (11:00) ngày 25/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 combo tặng phẩm từ 1 siêu khuyến mãi có giá trị cao nhất.

 Siêu Khuyến mãi 1 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 6,000@DzoCash ~ 11,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 01 Bích Đàn Bảo Hàm
      Quà tặng 2 : 70 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 2 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 12,000@DzoCash ~ 29,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 02 Bích Đàn Bảo Hàm
      Quà tặng 2 : 140 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 3 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 30,000@DzoCash ~ 54,299@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 05 Bích Đàn Bảo Hàm
      Quà tặng 2 : 350 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 4 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 54,300@DzoCash ~ 148,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 10 Bích Đàn Bảo Hàm
      Quà tặng 2 : 1,000 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 5 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 149,000@DzoCash trở lên tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 21 Bích Đàn Bảo Hàm
      Quà tặng 2 : 05 Phúc Hi Bảo Hạp
      Quà tặng 3 : 5,000 Mảnh ghép ký tự

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.