Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Khuyến Mãi (Đặc biệt) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Khuyến Mãi (Đặc biệt) (07.2021)

27/07/2021

DzoShop tiếp tục mang đến siêu khuyến mãi hỗ trợ mùa giãn cách !!

 Sự Kiện SIÊU KHUYẾN MÃI (ĐẶC BIỆT)

 Thời gian : (13:30) ~ (23:59) cùng ngày 27/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách thăng cấp nhanh chóng, 

Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 combo tặng phẩm từ 1 siêu khuyến mãi có giá trị cao nhất.

 Siêu Khuyến mãi 1 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 2,500@DzoCash ~ 4,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 01 Hộ Tâm Đơn (100%) (24 giờ)
      Quà tặng 2 : 400 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 2 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 5,000@DzoCash ~ 9,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 03 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
      Quà tặng 2 : 02 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ)
      Quà tặng 3 : 1,000 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 3 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 10,000@DzoCash ~ 19,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 03 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
      Quà tặng 2 : 04 Sô cô la Trắng (EV)
      Quà tặng 3 : 4,000 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 4 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 20,000@DzoCash ~ 49,999@DzoCash tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 04 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
      Quà tặng 2 : 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
      Quà tặng 3 : 03 Hàn ngọc thạch cao cấp (p.ngự 11)
      Quà tặng 4 : 03 Hàn ngọc thạch siêu cấp (p.ngự 15)
      Quà tặng 5 : 04 Sô cô la Trắng (EV)
      Quà tặng 6 : 5,000 Mảnh ghép ký tự
 Siêu Khuyến mãi 5 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 50,000@DzoCash trở lên tặng combo gồm :
      Quà tặng 1 : 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
      Quà tặng 2 : 06 [VIP] Yêu hóa ma võ cao cấp (Thần) (1 ngày) (EV)
      Quà tặng 3 : 04 Võ Hoàng Đơn (Chân) (EV)
      Quà tặng 4 : 04 Gói Sô cô la Trắng (3 viên)
      Quà tặng 5 : 03 Kim cang thạch cao cấp (clvc 31%)
      Quà tặng 6 : 03 Kim cang thạch siêu cấp (clvc 35%)
      Quà tặng 7 : 5,000 Mảnh ghép ký tự

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Nhân vật chuẩn bị tối thiểu 1 mảnh ghép ký tự, đặt tại ô số 2 rương hành trang để nhận thưởng
- Không ghi nhận tham gia Sự Kiện khi mua sắm Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.