Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (07.2021)

28/07/2021

Cơ hội sở hữu Thần thú (Tiểu Bạch Hùng) cùng vô vàn ưu đãi với Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện  ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung :

Trong thời gian trên sẽ được đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm [HOT] :

✪ Gói đánh tráo 1 : (14:00) ngày 28/07/2021 ~ (23:59) ngày 28/07/2021

  • Nạp mới 3,000@DzoCash
  • Mua sắm mới từ DzoShop dùng đánh tráo : 03 Bùa Thiên Tôn
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Thần thú Tiểu Bạch Hùng (khóa)
  • Mỗi nhân vật đánh tráo nhận duy nhất 01 Thần thú từ Gói đánh tráo 1

✪ Gói đánh tráo 2 : (14:00) ngày 28/07/2021 ~ (23:59) ngày 31/07/2021

  • Nhận mới từ Bích Đàn Bảo Hàm dùng đánh tráo : 05 Bích Đàn Bảo Hàm
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 03 Phúc Hi Bảo Hạp
  • Mỗi nhân vật đánh tráo đổi duy nhất 03 Phúc Hi Bảo Hạp từ Gói đánh tráo 2

 

Thần thú có thời hạn sử dụng là 14 ngày và sẽ được thu hồi.
(Đặt thần thú tại rương hành trang để thu hồi khi đến hạn)

 

Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều Gói đánh tráo.
Báo danh và đặt vật phẩm (vàng) tại ô 1~6 kho chung để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
Hiệu ứng hỗ trợ từ Thần thú Tiểu Bạch Hùng >>(click xem)<<
Thông tin Bích Đàn Bảo Hàm >>(click xem)<<

♦ Mẫu báo danh tại bài viết Fanpage

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Gói đánh tráo tham gia

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Mỗi Facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật.
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Không báo danh theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Báo danh lồng ghép trong nội dung bất kỳ hoặc không đủ thông tin sẽ bị loại.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.