Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (07.2021)

29/07/2021

Ưu đãi thêm quà khi tham gia mua sắm tại DzoShop trong Tháng 07 !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (13:30) ~ (23:59) cùng ngày 29/07/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều quà bonus khác nhau.
► Mỗi quà bonus ghi nhận tham gia 1 lần duy nhất.
► Ưu tiên trao thưởng quà tặng có giá trị cao nhất.
► Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia Sự Kiện.

 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 1,500@DzoCash, tặng :
      
✧ 1,000 Sô cô la (nộ) (EV)
      ✧ 02 Tử Thiên Thạch (EV)
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 4,000@DzoCash, tặng :
      ✧ 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
      ✧ 04 Tử Thiên Thạch (khóa)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Quà Bonus
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện

- Tặng phẩm (khóa) từ Sự Kiện có thể lưu trữ kho chung nhân vật tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.