Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Cuoi Tuan - 27/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Con số may mắn (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Con số may mắn (07.2021)

29/07/2021

Nhằm tạo cơ hội trải nghiệm thỏa thích bức tốc level,
Yulgang Hiệp Khách mang lại quà tặng trải nghiệm cực chất !!


 Sự Kiện CON SỐ MAY MẮN
 Happy Time : (11:30) ~ (18:30) cùng ngày 29/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian Sự Kiện, tham gia Sự Kiện theo hướng dẫn sau :

     - Báo danh tham gia phía dưới bài viết Sự Kiện theo Mẫu 

♦ Mẫu báo danh

• Tên nhân vật :
• Máy chủ :
• Bình luận nội dung : Sự Kiện Con số may mắn và tag thành công 
Fanpage DzoGame Hiệp Khách

 Quà tặng Sự Kiện :
BTC sẽ trao thưởng cho bài tham gia hợp lệ dựa trên kết quả cao nhất của Sự Kiện :
 Quà tặng Combo 04 : khi tổng lượt yêu thích bài viết đạt từ 49 ~ 98
     - Mỗi quà tặng gồm : 
            • 04 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (Event)
 Quà tặng Combo 07 : khi tổng lượt yêu thích bài viết đạt từ 99 ~ 148
     - Mỗi quà tặng gồm : 
            • 05 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (Event)
            • 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Gậy cỗ vũ (2 giờ) (Event)
            • 01 Mèo tài phú (2 giờ) (Event)
 Quà tặng Combo 09 : khi tổng lượt yêu thích bài viết đạt từ 149 ~ 228
     - Mỗi quà tặng gồm : 
            • 05 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (Event)
            • 01 Mèo tài phú (2 giờ) (Event)
            • 01 Ngũ Sắc Thần Đơn (2 giờ) (Event)
            • 01 Bộ (Thổ linh phù & Sư tử hống)
            • 01 (Địa) Ngưng Thần Bao (200 triệu)
 Quà tặng Combo 10 : khi tổng lượt yêu thích bài viết đạt từ 229 trở lên
     - Mỗi quà tặng gồm : 
            • 05 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (Event)
            • 01 Bộ (Thổ linh phù & Sư tử hống)
            • 01 (Địa) Ngưng Thần Bao (200 triệu)
            • 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (2 giờ) (Event)
            • 01 Gia hạn túi (7 ngày) (Event)
            • 01 Bộ (Bá Vương Đơn & Thái Cực Hoàn)
 
Lưu ý
- Mỗi Facebook báo danh duy nhất cho 1 ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật báo danh hợp lệ theo yêu cầu Sự Kiện

- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Bài báo danh lồng ghép vào nội dung bất kỳ, chỉnh sửa, thông tin không đáp ứng yêu cầu Sự Kiện là không hợp lệ
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV)
- Trao thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hoặc đổi nhân vật nhận thưởng

 

 

Yulgang Hiệp Khách 
         Kính bút.