Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (Đặc biệt) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (Đặc biệt) (07.2021)

30/07/2021

Mua sắm trong khung giờ Vàng - ngập tràn quà tặng cùng Yulgang Hiệp Khách !

Sự Kiện  [FLASH SALE] QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG (ĐẶC BIỆT)
 Happy Time : (10:00) ~ (16:00) cùng ngày 30/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Quà tặng (đặc biệt) chào tạm biệt tháng 7 với hy vọng chia tay hẳn C.O.V.I.D,
Trong thời gian trên, khi nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà cực chất

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều quà bonus khác nhau.
► DzoCash tham gia mỗi Gói quà là độc lập.
► Mỗi quà bonus ghi nhận tham gia 1 lần duy nhất.
► Ưu tiên trao thưởng quà tặng có giá trị cao nhất.
► Lưu ý mua sắm Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp sẽ không ghi nhận tham gia Sự Kiện.

 Gói Quà Vàng 1 :

Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 1,500@DzoCash
- Tặng 01 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
- Tặng 01 Tử Thiên Thạch (EV)
 Gói Quà Vàng 2 :
Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 3,990@DzoCash
- Tặng 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
- Tặng 03 Tử Thiên Thạch (EV)

♦ Mẫu báo danh >>(tại bài viết Fanpage)<<

• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Gói Quà Vàng tham gia

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi Facebook có thể tham gia nhiều ID con

- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Không báo danh, báo danh ngoài thời gian, báo danh nhưng không nạp - tiêu trong thời gian Sự Kiện xem như không tham gia Sự Kiện và ngược lại
- Bài báo danh chỉnh sửa, đăng lồng ghép vào nội dung bất kỳ xem như không tham gia Sự Kiện
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm Event từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.