Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Tiến Cấp (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Tiến Cấp (08.2021)

03/08/2021

Hỗ trợ thăng cấp nhanh đặc biệt với Siêu Tiến Cấp !!

 Sự Kiện SIÊU TIẾN CẤP

 Đối tượng tham gia : Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Thời gian Sự Kiện : (12:30) ~ (23:59) cùng ngày 03/08/2021.

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian sự kiện, khi thỏa điều kiện nạp mới và tiêu mới kèm báo danh sẽ nhận được quà tặng :

 Siêu Tiến cấp mốc 1:
 Khi nạp mới bất kỳ và tiêu mới từ 5,000 ~ 9,999@DzoCash.

→ Nhận 10,000 Võ huân + 5,000 Võ hoàng.

 Siêu Tiến cấp mốc 2:
 Khi nạp mới bất kỳ và tiêu mới từ 10,000 ~ 19,999@DzoCash.

→ Nhận 20,000 Võ huân + 10,000 Võ hoàng.

 Siêu Tiến cấp mốc 3:
 Khi nạp mới bất kỳ và tiêu mới từ 20,000 ~ 49,999@DzoCash.

→ Nhận 35,000 Võ huân + 20,000 Võ hoàng.

 Siêu Tiến cấp mốc 4:
 Khi nạp mới bất kỳ và tiêu mới từ 50,000 ~ 99,999@DzoCash.

→ Nhận 100,000 Võ huân + 50,000 Võ hoàng.


 Mẫu báo danh 

   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Ưu tiên DzoCash tham gia Sự kiện Siêu Tiến Cấp (08.2021)

   • Mốc tham gia

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn DzoCash tham gia của ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật. Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu cash đầu tiên của ID con.
- Mỗi nhân vật báo danh tham gia 1 mốc duy nhất, tối đa 1 lần/mốc.
- Không báo danh hoặc báo danh không phù hợp yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Mỗi facebook có thể báo danh cho nhiều ID con khác nhau.
- Mua sắm Phúc Hi Bảo Hạp không ghi nhận tham gia vào sự kiện này.
- Võ hoàng, võ huân trao thưởng trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả sự kiện.

Mọi thắc mắc về Sự Kiện vui lòng inbox Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp chi tiết nhất

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.