Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (08.2021)

04/08/2021

Mua sắm Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp và nhận thêm quà từ DzoShop !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (20:00) ~ (23:59) cùng ngày 04/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo điều kiện tham gia Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp,

Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 quà tặng trợ giá.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 gói quà tặng từ mỗi quà tặng trợ giá.

 Quà tăng Trợ giá 1 :
     - 15 nhân vật mua sắm mới 11 Bích Đàn Bảo Hàm sớm nhất :
     Gói quà tặng : 33 Vải hợp thành áo choàng
 Quà tăng Trợ giá 2 :
     - 10 nhân vật mua sắm mới 11 Phúc Hi Bảo Hạp sớm nhất :
     Gói quà tặng : 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.