Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (2) (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (2) (08.2021)

12/08/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn
Hỗ trợ gửi điều ước cùng Ngưu - Chức. Đừng bỏ lỡ nhé !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 12/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ quà tặng trợ giá có giá trị cao nhất.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời quà tặng trợ giá và quà tặng bonus.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới từ 750@DzoCash ~ 1,999@DzoCash
     - Tặng 03 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới từ 2,000@DzoCash ~ 4,999@DzoCash
     - Tặng 08 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 5,000@DzoCash trở lên
     - Tặng 22 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Bonus :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 10,000@DzoCash trở lên
     - Tặng thêm 5,000 điểm võ huân
     - Tặng thêm 10,000 điểm võ hoàng
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.