Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ngay Hiep Khach (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (04/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chien truong Viem Long] Truyen cong Dac biet (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Bonus (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Bonus (08.2021)

16/08/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà bonus khi mua sắm từ DzoShop

 Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS
 Happy Time : (15:00) 16/08/2021 ~ (10:00) 17/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện sẽ nhận thêm quà tặng 

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều quà bonus khác nhau.
► Mỗi quà bonus ghi nhận tham gia tối đa 3 lần.
► Ưu tiên trao thưởng quà tặng có giá trị cao nhất.
► Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia Sự Kiện.
 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 350@DzoCash, tặng :
      ✧ 01 Tử Thiên Thạch (EV)
      ✧ 03 Phúc vận phù (15%) (EV)
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 1,500@DzoCash, tặng :
      ✧ 02 Tử Thiên Thạch (EV)
      ✧ 01 Phúc vận phù (20%) (EV)
 
Lưu ý
    - Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
    - DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
    - Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
    - Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
    - Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
    - Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
    - Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
    - Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời
 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.