Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tổ Đội] Mừng Ngày Cách Mạng Tháng Tám (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tổ Đội] Mừng Ngày Cách Mạng Tháng Tám (08.2021)

19/08/2021

Nhằm mừng ngày Cách Mạng Tháng Tám,
Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng kinh nghiệm.

Tổ Đội  MỪNG NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 Đối tượng : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Happy Time : (20:00) ngày 19/08/2021 ~ (20:00) ngày 20/08/2021.

 Quà tặng :
Tăng 150% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội.


!! Cùng nhau luyện cấp nào !! 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.