Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (4) (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (4) (08.2021)

30/08/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ chiến đấu

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (17:30) ~ (23:59) cùng ngày 30/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ mỗi quà tặng trợ giá.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời quà tặng trợ giá và quà tặng bonus.
► DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 500@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 Tiên dược Cần công hoán 12%
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 1,600@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
 Quà tặng Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 3,000@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 Võ hoàng đơn (Đặc biệt)
 Quà tặng Bonus :
     - Tham gia cả 3 quà trợ giá khác nhau
     - Tặng thêm 10,000 điểm Võ hoàng
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Điểm võ hoàng cập nhật trực tiếp vào nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.