Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus Dac Biet - 18/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (4) (08.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (4) (08.2021)

30/08/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ chiến đấu

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (17:30) ~ (23:59) cùng ngày 30/08/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ mỗi quà tặng trợ giá.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời quà tặng trợ giá và quà tặng bonus.
► DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 500@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 Tiên dược Cần công hoán 12%
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 1,600@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
 Quà tặng Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 3,000@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 Võ hoàng đơn (Đặc biệt)
 Quà tặng Bonus :
     - Tham gia cả 3 quà trợ giá khác nhau
     - Tặng thêm 10,000 điểm Võ hoàng
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Điểm võ hoàng cập nhật trực tiếp vào nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.