Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Điểm kỹ năng (09.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Điểm kỹ năng (09.2021)

07/09/2021

Sau mùa luyện cấp không ngừng nghỉ,
Yulgang Hiệp Khách mang đến Quà tặng Điểm kỹ năng hỗ trợ các Hiệp Khách !

Sự Kiện  QUÀ TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNG
 Happy Time : (17:30) 07/09/2021 ~ (09:30) 08/09/2021

 Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng kỹ năng có giá trị cao nhất và 1 quà tặng bonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này có thể đồng tham gia 
>(Sự Kiện ĐỒNG TIỀN TINH XẢO)<
 

 Nội dung : nạp và tiêu mới @DzoCash trong thời gian trên để nhận thưởng

  ☑ Quà Kỹ năng 1 :
  - Khi nạp mới từ 2,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 2,000@DzoCash trở lên
    ► Tặng 2,000,000 Điểm Kỹ năng (toàn máy chủ)

   Quà Kỹ năng 2 :
  Khi nạp mới từ 4,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 4,000@DzoCash trở lên
    ► Tặng 5,000,000 Điểm Kỹ năng (toàn máy chủ)

   Quà Kỹ năng 3 :
   Khi nạp mới từ 6,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 6,000@DzoCash trở lên
    ► Tặng 7,000,000 Điểm Kỹ năng (toàn máy chủ)

   Quà Bonus dành riêng khi Yến Phi Gia tham gia :
   Tặng thêm 01 Ngũ Sắc Thần Đơn (2h) (EV) :
    ► + 10% t.công & p.ngự, +300 HP, +1 Y.phục, +2 V.khí

Lưu ý: 

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con

- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác, trừ ghi chú nêu trên
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả Sự Kiện

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.