Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đông Lãnh Điện] Chân Thần Xuất Thế (10/2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đông Lãnh Điện] Chân Thần Xuất Thế (10/2021)

20/09/2021

[ĐÔNG LÃNH ĐIỆN] CHÂN THẦN XUẤT THẾ

 

 Thời gian

Bắt đầu: 14/10/2021.

- Kết thúc: 14/11/2021.

 Đối tượng

Dành riêng máy chủ Đông Lãnh Điện.

 Nội dung

Cơ hội sở hữu trang bị VIP - trang bị chân dành riêng cho máy chủ Đông Lãnh Điện đã xuất hiện, trong thời gian Sự Kiện các Hiệp Khách chỉ cần thỏa điều kiện và gửi đến kênh hỗ trợ là sẽ rước được trang bị chân về cho nhân vật của mình nhé.

► Vật phẩm yêu cầu

• Cấp 130:

- 80 triệu vàng.

- 3000 võ huân.

- 1 trang bị cấp 130 cường hóa 5 (tương đồng loại trang bị muốn nhận, hệ phái, giới tính).

• Cấp 140:

- 90 triệu vàng.

- 5000 võ huân.

- 1 trang bị cấp 140 cường hóa 5 (tương đồng loại trang bị muốn nhận, hệ phái, giới tính).

• Cấp 150:

- 100 triệu vàng.

- 8000 võ huân.

- 1 trang bị cấp 150 cường hóa 5 (tương đồng loại trang bị muốn nhận, hệ phái, giới tính).

Những vật phẩm yêu cầu sẽ bị thu hồi khi tiến hành trao trang bị chân.

► Vật phẩm nhận

1 trang bị [Chân] đồng cấp độ với cấp độ, loại trang bị yêu cầu.

Trang bị chân được hỗ trợ: Vũ khí, Y phục.

Mỗi nhân vật nhận tối đa 01 Vũ khí, 01 Y phục tương ứng với cấp độ nhân vật + 20.

► Cách nhận

Để nhận trang bị, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ theo mẫu sau:

• Tiêu đề: Chân Thần Xuất Thế (10/2021)

• Nội dung:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Máy chủ: Đông Lãnh Điện

- Cấp độ tham gia: (130 / 140 / 150).

- Đã chuẩn bị đầy đủ vật phẩm và đặt trang bị yêu cầu ở ô số 1 của kho riêng.

- Chấp nhận yêu cầu của BTC.

Vật phẩm sẽ được kiểm tra và trao trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp đầy đủ thông tin.

 Lưu ý

- Mỗi ID con tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.

- Tất cả vật phẩm yêu cầu đều phải thuộc nhân vật muốn nhận trang bị chân.

► Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.