Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Cuoi tuan (Dac biet) (01.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (01/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Happy Kiss Day (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (24/09/2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (24/09/2021)

24/09/2021

Ưu đãi thêm quà khi tham gia mua sắm tại DzoShop trong Tháng 09 !!

 

SỰ KIỆN QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (15:00) ~ (23:59) cùng ngày 24/09/2021

  Thể lệ tham gia :
Tạo cơ hội trải nghiệm vật phẩm mới - Hồng Mật Thần Thảo cũng như chào đón phiên bản mới, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Quà Tặng Bonus với tặng phẩm vô cùng đặc biệt:

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► KHÔNG thể tham gia đồng thời quà Quà Bonus 1 và Bonus 2.
► Ưu tiên trao thưởng theo thứ tự báo danh.
► Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia Sự Kiện.

► Mẫu báo danh: >> Điền Tại Đây <<
 
► Yêu cầu : Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 5,000@DzoCash, tặng :
 
 Quà bonus 1: dành cho 50 nhân vật báo danh nhận Hồng Mật Thần Thảo hợp lệ sớm nhất
      
04 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3)(1/1)(EV)
      (Hiệu ứng +3 cấp độ cường hóa trang sức khi sử dụng, hiệu quả trong 2 giờ, khóa giao dịch, cấp cường hóa trang sức sau nhận tối đa +10)
 
 Quà Bonus 2 : dành cho tất cả các nhân vật báo danh hợp lệ còn lại
      ✧ 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
      ✧ 02 Tử Thiên Thạch (khóa)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Ưu tiên nhân vật báo danh hợp lệ sớm nhất tương ứng.
- Những trường hợp sai ID con, tên nhân vật, máy chủ xem như từ chối nhận quà từ sự kiện này.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện

- Tặng phẩm (khóa) từ Sự Kiện có thể lưu trữ kho chung nhân vật tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Vật phẩm Hồng Mật Thần Thảo sẽ thu hồi vào ngày 13/10/2021 để kết thúc thử nghiệm, vì vậy quý Hiệp Khách vui lòng sử dụng hết trước thời gian thu hồi để tránh thất thoát đáng tiếc.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.