Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (04.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (10.2021)

06/10/2021

DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm sau giãn cách cho cộng đồng Hiệp Khách !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (13:30) 06/10/2021 ~ (23:59) 06/10/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp có thể dùng mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Không giới hạn số lượng quà tặng trợ giá nhậnL của mỗi nhân vật.
► Mỗi nhân vật có thể nhận thêm 1 quà tặng Bonus có giá trị cao nhất.

 Quà tặng Trợ giá :
     - Mua sắm mới mỗi 04 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
     - Tặng 01 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Bonus 1 :
     - Top 10 tham gia từ 15 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm) sớm nhất
     - Tặng thêm 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (EV)
 Quà tặng Bonus 2 :
     - Top 5 tham gia từ 30 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm) trở lên
     - Tặng thêm 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
 
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.