Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (Đặc biệt) (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (Đặc biệt) (10.2021)

07/10/2021

Ưu đãi đặc biệt thêm quà khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (21:00) ngày 07/10/2021 ~ (15:00) ngày 08/10/2021

  Thể lệ tham gia :
Thêm ưu đãi hỗ trợ các Hiệp Khách sau ngày giãn cách,

Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà có giá trị cao nhất.
► Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia Sự Kiện.

 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới bất kỳ và tiêu mới 3,800@DzoCash, tặng :
      ✧ 03 Sô cô la Trắng (EV)
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới bất kỳ và tiêu mới 7,500@DzoCash, tặng :
      ✧ 06 Sô cô la Trắng (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.