Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [THAN Y TAI THE] Anh Tai Hoi Tu (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dong Lanh Vuong Tu (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Hoat Dong Ngay Halloween (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than Thu Phi Mong (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tàng Kim Bảo Hạp (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Do Suc Cung Dao Kiem Tieu (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (28/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đông Lãnh Điện] Đua TOP Nhận Thưởng (14/10/2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đông Lãnh Điện] Đua TOP Nhận Thưởng (14/10/2021)

11/10/2021

[ĐÔNG LÃNH ĐIỆN] ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG

 Thời gian

- Bắt đầu: 14/10/2021.

- Kết thúc: 11/11/2021.

 Đối tượng

- Tất cả nhân vật thuộc máy chủ Đông Lãnh Điện.

 Nội dung

Truy tìm Thần Long của máy chủ Đông Lãnh Điện, Yulgang Hiệp Khách ra mắt sự kiện Đua TOP Nhận Thưởng để tìm ra Thần Long đi đầu trong làng luyện cấp. Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách truy cập vào máy chủ Đông Lãnh Điện luyện cấp, TOP 10 Hiệp Khách có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 Phần thưởng

Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp 130 trở lên:

TOP Thần Y Khác
1

 01 Hiệp Khách Phù 
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
 
  (tối đa sau nhận là +11)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 01 Môn Phái Phục Cấp 7 (Bang Chủ)(trắng)
 06 Ngọc Thuộc Tính (Hỏa)
 06 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (pt 15)
 06 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)

 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục 
  (tối đa sau nhận là +11)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 03 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event)
 05 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (pt 15)
 05 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)
2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 01 Trang Phục Hắc Phong Bang (trắng)
 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event)
 04 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +9)
 01 Trang Phục Hắc Phong Bang (trắng)
 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event)
 04 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
4 - 10  01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +6)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)
 01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +7)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)

 

Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp nhỏ hơn 130:

TOP Thần Y Khác
1

  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí 
  (tối đa sau nhận là +10)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 01 Môn Phái Phục Cấp 7 (Bang Chủ)(trắng)
 04 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event)
 07 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 11)
 07 Kim Cang Thạch Cao Cấp (clvc 31% / kc 2)

 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục 
  (tối đa sau nhận là +10)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 04 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event)
 07 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 11)
 07 Kim Cang Thạch Cao Cấp (clvc 31% / kc 2)
2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 03 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event)
 05 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 10)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +9)
 03 Hộ Tâm Đơn (1 ngày)(event)
 05 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 10)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
4 - 10  01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +6)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)
 01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +7)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)
 

Ghi chú viết tắt:

- clvc: công lực võ công.

- pt: phòng thủ.

- kc: khí công.

 Lưu ý

- Nhân vật đạt TOP phải có cấp độ tối thiểu từ 105 trở lên.
- Hệ thống chỉ lấy TOP 10 toàn máy chủ, quà tặng Thần Y và các hệ nhân vật khác là khác nhau.
- Vũ Khí và Y Phục nhận Ưu đãi / bảo hiểm cường hóa phải cùng lớp nhân vật và hệ phái với nhân vật đoạt giải.
- Ưu đãi / bảo hiểm cường hóa không áp dụng trên trang bị phục ma động.
- Người đoạt giải cần chuẩn bị vật phẩm để nhận ưu đãi / bảo hiểm cường hóa tương ứng.
- Thời gian cường hóa và nhận bảo hiểm cường hóa sẽ thông báo khi tổng kết sự kiện.
- Cấp độ vật phẩm được trao dựa trên cấp độ nhân vật nhận giải tại lúc (9:00) ngày 11/11/2021.
- Sự kiện chỉ áp dụng duy nhất tại server "Đông Lãnh Điện".
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
Chuẩn bị chiến đấu và đoạt top thôi nào!!!
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.