Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Cuoi tuan (Dac biet) (01.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (01/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Happy Kiss Day (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đông Lãnh Điện] Đua TOP Nhận Thưởng (14/10/2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đông Lãnh Điện] Đua TOP Nhận Thưởng (14/10/2021)

11/10/2021

[ĐÔNG LÃNH ĐIỆN] ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG

 Thời gian

- Bắt đầu: 14/10/2021.

- Kết thúc: 11/11/2021.

 Đối tượng

- Tất cả nhân vật thuộc máy chủ Đông Lãnh Điện.

 Nội dung

Truy tìm Thần Long của máy chủ Đông Lãnh Điện, Yulgang Hiệp Khách ra mắt sự kiện Đua TOP Nhận Thưởng để tìm ra Thần Long đi đầu trong làng luyện cấp. Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách truy cập vào máy chủ Đông Lãnh Điện luyện cấp, TOP 10 Hiệp Khách có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 Phần thưởng

Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp 130 trở lên:

TOP Thần Y Khác
1

 01 Hiệp Khách Phù 
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
 
  (tối đa sau nhận là +11)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 01 Môn Phái Phục Cấp 7 (Bang Chủ)(trắng)
 06 Ngọc Thuộc Tính (Hỏa)
 06 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (pt 15)
 06 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)

 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục 
  (tối đa sau nhận là +11)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 03 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event)
 05 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (pt 15)
 05 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)
2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 01 Trang Phục Hắc Phong Bang (trắng)
 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event)
 04 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +9)
 01 Trang Phục Hắc Phong Bang (trắng)
 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(event)
 04 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35% / kc 2)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
4 - 10  01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +6)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)
 01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +7)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)

 

Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp nhỏ hơn 130:

TOP Thần Y Khác
1

  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí 
  (tối đa sau nhận là +10)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 01 Môn Phái Phục Cấp 7 (Bang Chủ)(trắng)
 04 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event)
 07 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 11)
 07 Kim Cang Thạch Cao Cấp (clvc 31% / kc 2)

 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục 
  (tối đa sau nhận là +10)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (trắng)
 04 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event)
 07 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 11)
 07 Kim Cang Thạch Cao Cấp (clvc 31% / kc 2)
2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 03 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event)
 05 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 10)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +9)
 03 Hộ Tâm Đơn (1 ngày)(event)
 05 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 10)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10)(event)
 01 Trứng Thần Thú (event)
4 - 10  01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +6)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)
 01 Bảo Hiểm Cường Hóa
  (tối đa sau nhận là +7)
 01 Long Can Hồn (15 ngày)
 

Ghi chú viết tắt:

- clvc: công lực võ công.

- pt: phòng thủ.

- kc: khí công.

 Lưu ý

- Nhân vật đạt TOP phải có cấp độ tối thiểu từ 105 trở lên.
- Hệ thống chỉ lấy TOP 10 toàn máy chủ, quà tặng Thần Y và các hệ nhân vật khác là khác nhau.
- Vũ Khí và Y Phục nhận Ưu đãi / bảo hiểm cường hóa phải cùng lớp nhân vật và hệ phái với nhân vật đoạt giải.
- Ưu đãi / bảo hiểm cường hóa không áp dụng trên trang bị phục ma động.
- Người đoạt giải cần chuẩn bị vật phẩm để nhận ưu đãi / bảo hiểm cường hóa tương ứng.
- Thời gian cường hóa và nhận bảo hiểm cường hóa sẽ thông báo khi tổng kết sự kiện.
- Cấp độ vật phẩm được trao dựa trên cấp độ nhân vật nhận giải tại lúc (9:00) ngày 11/11/2021.
- Sự kiện chỉ áp dụng duy nhất tại server "Đông Lãnh Điện".
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
Chuẩn bị chiến đấu và đoạt top thôi nào!!!
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.