Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (04.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [THẦN Y TÁI THẾ] Đánh tráo Vật phẩm (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[THẦN Y TÁI THẾ] Đánh tráo Vật phẩm (10.2021)

18/10/2021

Cơ hội sở hữu tặng phẩm giá trị dễ dàng hơn với Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện  [THẦN Y TÁI THẾ] ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung

Trong thời gian Sự Kiện sẽ được đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm ưu đãi hơn :

✪ Thời gian : (12:30) ~ (23:59) cùng ngày 18/10/2021 

✪ Yêu cầu tham gia : 

  • Nạp mới 2,400@DzoCash
  • Mua sắm mới từ DzoShop dùng đánh tráo : 01 Dây chuyền Lục ngọc
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo gồm : 
    • 02 Bích Đàn Bảo Hàm
    • 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) (1 giờ) (EV)
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia đánh tráo 02 lần.

- Đặt vật phẩm tại ô 1~10 kho chung để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
Thông tin >>Bích Đàn Bảo Hàm<<.

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.