Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (2) (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (2) (10.2021)

19/10/2021

Nhằm tạo điều kiện giúp các huynh tỷ có thể trải nghiệm Bích Đàn Bảo Hàm
DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm cho cộng đồng Hiệp Khách !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (10:00) 19/10/2021 ~ (23:59) 19/10/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp có thể dùng mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể nhận 11 phần quà tặng Trợ giá.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà tặng Bonus.

 Quà tặng Trợ giá :
     - Mua sắm mới mỗi 04 Bích Đàn Bảo Hàm
     - Tặng 01 Bích Đàn Bảo Hàm
 Quà tặng Bonus :
     - Tham gia từ 12 Bích Đàn Bảo Hàm
     - Tặng thêm 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (EV)
     - Tặng thêm 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.