Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (02/12/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [THẦN Y TÁI THẾ] Quà tặng Bonus (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[THẦN Y TÁI THẾ] Quà tặng Bonus (10.2021)

20/10/2021

Ưu đãi đặc biệt mừng Phiên bản mới khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện [THẦN Y TÁI THẾ] QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (16:00) ngày 21/10/2021 ~ (10:00) ngày 22/10/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm mua sắm mới từ DzoShop.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận nhận không quá 12 Phúc vận phù (20%) (EV) từ Sự Kiện.

 Quà Bonus dành riêng Đông Lãnh Điện :
     - Nạp mới bất kỳ và mua sắm mới 01 Phúc Vận Phù 25%, tặng :
      ✧ 01 Phúc vận phù (20%) (EV)
 Quà Bonus dành tặng các máy chủ khác :
     - Nạp mới bất kỳ và mua sắm mới 02 Bùa thủy tinh (phòng ngự), tặng :
      ✧ 03 Phúc vận phù (20%) (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.