Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [THẦN Y TÁI THẾ] Quà tặng Bonus (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[THẦN Y TÁI THẾ] Quà tặng Bonus (10.2021)

20/10/2021

Ưu đãi đặc biệt mừng Phiên bản mới khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện [THẦN Y TÁI THẾ] QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (16:00) ngày 21/10/2021 ~ (10:00) ngày 22/10/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm mua sắm mới từ DzoShop.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận nhận không quá 12 Phúc vận phù (20%) (EV) từ Sự Kiện.

 Quà Bonus dành riêng Đông Lãnh Điện :
     - Nạp mới bất kỳ và mua sắm mới 01 Phúc Vận Phù 25%, tặng :
      ✧ 01 Phúc vận phù (20%) (EV)
 Quà Bonus dành tặng các máy chủ khác :
     - Nạp mới bất kỳ và mua sắm mới 02 Bùa thủy tinh (phòng ngự), tặng :
      ✧ 03 Phúc vận phù (20%) (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.