Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [ĐÔNG LÃNH ĐIỆN] Dịch vụ Bảo hiểm Cường hóa (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[ĐÔNG LÃNH ĐIỆN] Dịch vụ Bảo hiểm Cường hóa (10.2021)

21/10/2021

Hỗ trợ bảo hiểm cường hóa mừng Máy chủ mới Đông Lãnh Điện
Cùng tham gia với Yulgang Hiệp Khách nhé.

[Dịch Vụ] (ĐÔNG LÃNH ĐIỆN) BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA

 Thời gian : 

Bắt đầu : (16:00) ngày 21/10/2021
Kết thúc : (16:00) ngày 22/10/2021

 Đối tượng tham gia : dành riêng cho máy chủ Đông Lãnh Điện

 Nội dung :

☑ Bảo Hiểm Cường Hóa :

- Trong thời gian sự kiện, khi cường hóa thất bại và gửi hỗ trợ sẽ nhận :

  • Quà tặng BHCH : 

  → 03 BHCH phục hồi cấp cường hóa (tối đa +6) nếu nhân vật là Thần Y
  → 02 BHCH phục hồi cấp cường hóa (tối đa +6) nếu là nhân vật khác

 Báo danh tham gia tại >>(Cổng hổ trợ)<< trong thời gian Sự Kiện :

  • Tham gia [ĐÔNG LÃNH ĐIỆN] DỊCH VỤ BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA 10.2021
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ 
  • Quà BHCH tham gia 
  • Tên và chỉ số trang bị trước khi cường hóa
  • Hình ảnh game trang bị trước khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
  • Tên và chỉ số trang bị khi cường hóa thất bại / trang bị cùng thông tin (xem lưu ý)
  • Hình ảnh game trang bị khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
  • Hình ảnh game trang bị cùng thông tin (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
  • Thời gian cường hóa thất bại

 BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
 BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Nội giáp. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
 BHCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia
 Mỗi trang bị nhận duy nhất 1 BHCH từ Sự Kiện

 Lưu ý :

- Không báo danh hoặc báo danh ngoài thời gian xem như từ chối nhận hỗ trợ từ Sự Kiện.
- Mỗi hỗ trợ gửi tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không tuân theo đầy đủ yêu cầu của Cổng hỗ trợ xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Hình ảnh tham gia không đầy đủ thông tin của mẫu báo danh xem như không tham gia Sự Kiện.

- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 01 nhân vật.
- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại.
- Quà tặng BHCh không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Nhân vật cung cấp trang bị có thuộc tính KCT / HNT tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa. Đối với cường hóa mất vật phẩm, nhân vật cung cấp trang bị cùng thông tin với trang bị cường hóa thất bại tương đồng thuộc tính KCT / HNT để nhận lại cấp cường hóa.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả sự kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

!!! Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ !!!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.