Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (10.2021)

22/10/2021

Mua sắm trong khung giờ Vàng - ngập tràn quà tặng cùng Yulgang Hiệp Khách !

Sự Kiện  [FLASH SALE] QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG

 Thời gian Sự Kiện : (12:00) ~ (23:59) cùng ngày 22/10/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong Giờ Vàng khi mua sắm mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • Dzocash nạp dùng mua sắm tham gia Sự Kiện
  • Vật phẩm mua sắm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi

☑ Quà Flash sale 1 : dành riêng máy chủ Đông Lãnh Điện :
Nạp mới 855@DzoCash và mua sắm mới từ 
855@DzoCash / vật phẩm
     → Tặng 01 Yêu hóa [Kẹo] Luyện cấp (6 giờ) (Event)
     → Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng Flash sale 1

☑ Quà Flash sale 2 : dành tặng tất cả các máy chủ :
Nạp mới 4,000@DzoCash và mua sắm mới 4 vật phẩm từ 1,201@DzoCash / vật phẩm
     → Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)
     → Tặng 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (Event)
     → Mỗi nhân vật có thể nhận 2 quà tặng Flash sale 2

☑ Quà bonus : TOP 1 tham gia từ 10 vật phẩm Sự Kiện trở lên :
     → Tặng thêm 01 Thời trang (VIP) Thần Anubis (zin) 10 ngày
     → Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng Bonus

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event) từ Sự Kiện.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện, liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.