Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (10.2021)

25/10/2021

Ưu đãi đặc biệt "mua 1 tặng 1" khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (15:00) ngày 25/10/2021 ~ (09:30) ngày 26/10/2021

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách cháy hết mình khi trải nghiệm,

Ưu đãi mua 1 tặng 1 trong thời gian Sự Kiện khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện kèm báo danh :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia các Quà bonus khác nhau.

 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới bất kỳ và mua sắm mới 01 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm) :
      ✧ Tặng 01 Bồi nguyên đơn (Đại)
      ✧ Mỗi nhân vật có thể nhận 3 phần quà Bonus 1
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới bất kỳ và mua sắm mới 01 Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày) :
      ✧ Tặng 04 Vải hợp thành (áo choàng)
      ✧ Mỗi nhân vật có thể nhận 2 phần quà Bonus 2
 

♦ Mẫu báo danh tại bài viết Fanpage

• Tham gia QUÀ TẶNG BONUS (Tháng 10)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Quà Bonus tham gia

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Tặng phẩm Sự Kiện không khóa

- Không báo danh hợp lệ hoặc không mua sắm hợp lệ xem như không tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.