Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Bùng nổ Cường hóa (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Bùng nổ Cường hóa (10.2021)

26/10/2021

Nhằm hỗ trợ cho các Hiệp khách rút ngắn khoảng cách, thỏa sức chiến đấu.
Tiếu ca trở lại với quà tặng cường hóa đặc biệt

 [Sự Kiện] BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA

 Thời gian Sự Kiện : 
- Bắt đầu : (09:30) ngày 26/10/2021
- Kết thúc : (23:59) ngày 26/10/2021

 Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi khác nhau
- Mỗi ưu đãi có thể tham gia các trang bị khác nhau

- Mỗi trang bị tham gia duy nhất 1 lần mỗi ưu đãi và có thể tham gia 3 ưu đãi khác nhau
- Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, cấp độ với nhân vật tham gia
- Áp dụng cho Trang bị Thăng Thiên 5 gồm y phục, hộ thủ, ủng
(không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động)
- Áp dụng cho trang bị, vũ khí Thăng Thiên 3, Thăng Thiên 4 gồm vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng
(không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động)

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian Sự Kiện khi thỏa điều kiện nạp mới và tiêu mới sẽ nhận được quà tặng cường hóa :

  • Trang bị cấp 130 và cấp 140 :
 01 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +11)  :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 250,000@DzoCash 
 01 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +12) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 350,000@DzoCash 
 01 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +13) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 450,000@DzoCash
 
  • Trang bị cấp 150 :
 01 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +11)  :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 350,000@DzoCash
 01 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +12) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 450,000@DzoCash
 
 Hướng dẫn nhận ưu đãi :

Khi thỏa điều kiện, Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện :

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu :
 Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện 

   • Tham gia BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA (10.2021)
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số Trang bị trang bị nhận ưu đãi
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn DzoCash tham gia của ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu cash đầu tiên của ID con
- Không báo danh, báo danh ngoài thời gian, tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện

- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Ảnh tham gia cần hiện đầy đủ thông tin của Mẫu đăng ký, bao gồm các thông tin ngoài hình ảnh
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh
 
Mọi thắc mắc về Sự Kiện vui lòng inbox Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.