Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (3) (10.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (3) (10.2021)

29/10/2021

Nhằm tạo điều kiện giúp các huynh tỷ có thể trải nghiệm các Sự Kiện mới
DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm cho cộng đồng Hiệp Khách !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (18:30) 29/10/2021 ~ (10:00) 30/10/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Nạp và tiêu mới @DzoCash trong thời gian trên và báo danh để nhận thưởng

► DzoCash nạp có thể dùng mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận 1 quà tặng Trợ giá có giá trị cao nhất.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Nạp mới 600@DzoCash và mua sắm mới từ 600@DzoCash ~ 930@DzoCash
     - Tặng 01 Tử Thiên Thạch (Event)
     - Tặng 01 Sinh tử phù (5/5)
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Nạp mới 1,000@DzoCash và mua sắm mới từ 1,100@DzoCash
     - Tặng 01 Tử Thiên Thạch (Event)
     - Tặng 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (4 giờ) (Event)
 
♦ Mẫu báo danh tại >>bài viết Fanpage<<

• Tham gia QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ (3) (Tháng 10)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Mốc Quà tham gia

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Không báo danh trong thời gian yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.