Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/11/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (11.2021)

02/11/2021

DzoShop cập nhật ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ trải nghiệm Tàng Kim Bảo Hạp

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (11:30) ~ (23:59) cùng ngày 02/11/2021 

 Đối tượng tham gia : toàn bộ các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà trợ giá có giá trị cao nhất.
► Quà tặng từ Sự Kiện sử dụng đến (23:59) ngày 17/11/2021.
► Riêng Chìa khóa vàng sử dụng đến trước bảo trì 11/11/2021.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới 01 ~ 02 Chìa khóa vàng (3/3)
     - Tặng 01 Ngũ Sắc Thần Đơn (1 giờ)
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới 03 Chìa khóa vàng (3/3)
     - Tặng 01 Chìa khóa vàng (3/3)
 Quà tặng Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới 04 Chìa khóa vàng (3/3)
     - Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (2 giờ) (EV)
 Quà tặng Trợ giá 4 :
     - Mua sắm mới từ 11 Chìa khóa vàng (3/3)
     - Tặng 01 Chìa khóa vàng (3/3)
     - Tặng 01 Kẻ đánh cắp Tống Lợi (EV)
     - Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (2 giờ) (EV)
     - Tặng 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (EV)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.