Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (04.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (11.2021)

08/11/2021

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 08/11/2021

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách cháy hết mình khi trải nghiệm,

Ưu đãi thêm quà tặng khi nạp mới và tiêu mới trong thời gian Sự Kiện :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia các Quà bonus khác nhau.
  • Mỗi nhân vật nhận 1 phần quà từ mỗi Quà Bonus.
  • BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
  • BHCH áp dụng cho Y phục, Hộ thủ, Ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
  • BHCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia
  • Mỗi trang bị nhận duy nhất 1 BHCH từ Sự Kiện
 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới từ 1,500@DzoCash và mua sắm mới từ 1,500@DzoCash :
      ✧ Tặng 02 Bồi nguyên đơn (Đại)
      ✧ Tặng 02 Tiên dược Vô phòng hoàn (12%)
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới từ 9,000@DzoCash và mua sắm mới từ 9,000@DzoCash :
      ✧ Tặng 03 Tử Thiên Thạch (Event)
      ✧ Tặng 03 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
      ✧ Tặng 03 Phúc vận phù (20%) (Event)
 Quà Bonus 3 :
     - 30 nhân vật tham gia đồng thời cả 2 Quà Bonus 1 và 2 sớm nhất
      ✧ Tặng thêm 01 Bảo hiểm cường hóa (+8) (Event)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch

- BHCH hỗ trợ trực tiếp cho trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Nhân vật cung cấp trang bị có thuộc tính KCT / HNT tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa. Đối với cường hóa mất vật phẩm, nhân vật cung cấp trang bị cùng thông tin với trang bị cường hóa thất bại tương đồng thuộc tính KCT / HNT để nhận lại cấp cường hóa
- Theo dõi thời gian cường hóa thất bại và hướng dẫn nhận BHCH tại phần Tổng kết Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.