Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (2) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (2) (11.2021)

10/11/2021

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 10/11/2021

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách cháy hết mình khi trải nghiệm,

Ưu đãi thêm quà tặng khi nạp mới và mua sắm mới trong thời gian trên có báo danh :

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 phần quà có giá trị cao nhất từ Sự Kiện.
 • Hồng mật thần thảo (bậc 3) (Event) sử dụng đến (23:59) ngày 23/12/2021
 • Click xem >>Hồng mật thần thảo (bậc 3) (Event)<<
 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới từ 5,000@DzoCash và mua sắm mới từ 5,000@DzoCash :
      ✧ Tặng 03 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3) (Event)
      ✧ Tặng 01 Trang phục Frankenstein (vĩnh viễn)
 

 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới từ 7,000@DzoCash và mua sắm mới từ 7,000@DzoCash :
      ✧ Tặng 03 Tử Thiên Thạch (Event)
      ✧ Tặng 03 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3) (Event)
      ✧ Tặng 01 Trang phục Thần Bóng Đêm (vĩnh viễn)
 

 
 Quà Bonus 3 :
     - Nạp mới từ 12,000@DzoCash và mua sắm mới từ 12,000@DzoCash :
      ✧ Tặng 05 Tử Thiên Thạch (Event)
      ✧ Tặng 05 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3) (Event)
      ✧ Tặng 01 Áo choàng Halloween Ma Quái (vĩnh viễn)
 

 
 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 
 • Tham gia Sự kiện QUÀ TẶNG BONUS (2) (11.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Quà Bonus tham gia
 • Chấp nhận quyết định của BTC
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật

- Tham gia mà không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại
- Thời trang Sự Kiện theo giới tính nhân vật tham gia
- Thời trang Sự Kiện không hiệu ứng, có thể giao dịch, hợp thành, nâng cấp, lưu kho ...
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.