Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (04.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (4) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (4) (11.2021)

16/11/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn
Trải nghiệm Sự Kiện dễ dàng hơn cùng Yulgang Hiệp Khách

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (10:00) ~ (23:59) cùng ngày 16/11/2021

 Đối tượng tham gia : toàn bộ các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện có báo danh sẽ nhận thêm quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận có thể tham gia các quà tặng trợ giá khác nhau.
► DzoCash tham gia mỗi quà tặng trợ giá là độc lập.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới 04 vật phẩm bất kỳ, tối thiểu 500@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 vật phẩm đã mua giá trị thấp nhất
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 03 quà tặng trợ giá 1
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới 03 vật phẩm bất kỳ, tối thiểu 1200@DzoCash / vật phẩm
     - Tặng 01 vật phẩm đã mua giá trị thấp nhất
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 03 quà tặng trợ giá 2
 
♦ Mẫu báo danh tại >>(bài Sự Kiện)<<

• Tham gia QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ (4) (11.2021)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Quà Trợ giá tham gia
Số lượng tham gia
• Chấp nhận quyết định của BTC

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Mỗi Facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.