Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/11/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (3) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (3) (11.2021)

17/11/2021

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (10:00) ~ (23:59) cùng ngày 17/11/2021

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách cháy hết mình khi trải nghiệm,

Ưu đãi thêm quà tặng khi mua sắm mới trong thời gian Sự Kiện :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ Quà bonus có giá trị cao nhất.
 Quà Bonus 1 :
     - Mua sắm mới 04 Phúc vận phù 25% từ DzoShop :
      ✧ Tặng 03 Tử Thiên Thạch (Event)
      ✧ Tặng 03 Phúc vận phù (20%) (Event)
 Quà Bonus 2 :
     - Mua sắm mới 10 Phúc vận phù 25% từ DzoShop :
      ✧ Tặng 03 Tử Thiên Thạch (Event)
      ✧ Tặng 10 Phúc vận phù (20%) (Event)
 Quà TOP :
     - TOP 1 nhân vật tham gia từ 15,000@DzoCash trở lên của mỗi máy chủ :
      ✧ Tặng thêm 01 Thời trang [VIP] Thần Anubis (+8) (14 ngày)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch

- Thời trang VIP hỗ trợ 4 dòng nhiệt huyết thạch do nhân vật cung cấp
- Thời trang VIP không di chuyển sang nhân vật khác khi đến hạn thu hồi
- Thời trang VIP nhận theo giới tính nhân vật tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.