Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (3) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (3) (11.2021)

17/11/2021

Mua sắm trong khung giờ Vàng - ngập tràn quà tặng cùng Yulgang Hiệp Khách !

Sự Kiện  [FLASH SALE] QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG

 Thời gian Sự Kiện : (16:30) ~ (23:59) cùng ngày 17/11/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong Giờ Vàng khi nạp, tiêu có báo danh sẽ nhận thêm khuyến mãi :

 • Dzocash nạp dùng mua sắm tham gia Sự Kiện
 • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ tham gia Sự Kiện
 • Vật phẩm mua sắm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
 • Mỗi nhân vật lựa chọn tham gia 1 phần quà ưu đãi (1 hoặc 2) và 1 ưu đãi Bonus
 • Click xem thông tin >>(Hồng Mật Thần Thảo)<<
 • Hồng Mật Thần Thảo sử dụng đến (23:59) ngày 23/12/2021

☑ Ưu đãi 1 : Nạp mới 4,000@DzoCash và Tiêu mới 4,400@DzoCash
     → Tặng 02 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

☑ Ưu đãi 2 Nạp mới 8,000@DzoCash và Tiêu mới 8,000@DzoCash
     → Tặng 04 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

☑ Ưu đãi Bonus Nạp mới 10,500@DzoCash và Tiêu mới 10,500@DzoCash
     → Tặng thêm 02 Hồng mật Thần thảo (bậc 3) (2 giờ) (Event)

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 

 • Tham gia Sự kiện FLASH SALE - QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG (3) (11.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Ưu đãi tham gia
 • Chấp nhận quyết định của BTC
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Mỗi Facebook có thể tham gia cho nhiều nhân vật.

- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện và ngược lại.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event) từ Sự Kiện.
- Tặng phẩm có thời hạn sẽ thu hồi khi đến hạn.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện, liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.