Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Vật phẩm (2) (11.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Vật phẩm (2) (11.2021)

30/11/2021

Cơ hội sở hữu tặng phẩm giá trị dễ dàng hơn với Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện  ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung

- Ưu đãi đặc biệt chào Tháng 11 chỉ có trong thời gian Sự Kiện
- Đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm ưu đãi hơn :

✪ Thời gian : (16:05) ~ (23:59) cùng ngày 30/11/2021 

✪ Gói đánh tráo 1  : 

 • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm để tham gia đánh tráo
 • Vật phẩm mua để đánh tráo : 02 Trà diệp thảo Đông Lãnh
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 02 Gói Sô cô la Trắng (3 viên)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 04 Gói đánh tráo 1

✪ Gói đánh tráo 2  : 

 • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm để tham gia đánh tráo
 • Vật phẩm mua để đánh tráo : 01 Gương Huyền Ma (lớn)
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Trứng thú (Sói Xanh)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 01 Gói đánh tráo 2

- Đặt vật phẩm tại ô 1~10 kho chung để tham gia đánh tráo.
- Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Gói đánh tráo

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 

 • Tham gia Sự kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (2) (11.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Gói đánh tráo tham gia 
 • Số lượng tham gia 
 • Chấp nhận quyết định của BTC

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối đánh tráo.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất. 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.