Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Vật phẩm (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Vật phẩm (12.2021)

06/12/2021

Cơ hội sở hữu tặng phẩm giá trị dễ dàng hơn với Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện  ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung

Trong thời gian Sự Kiện sẽ được đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm ưu đãi hơn :

✪ Thời gian : (11:00) ngày 06/12/2021 ~ (09:00) ngày 07/12/2021

✪ Gói đánh tráo 1  : 

 • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm để tham gia đánh tráo
 • Vật phẩm mua để đánh tráo : 05 Tiên dược Vô phòng hoàn
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo gồm : 02 Tiên dược Cần công hoàn 11%, 02 Tiên dược Vô phòng hoàn 11%
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 02 Gói đánh tráo 1

✪ Gói đánh tráo 2  : 

 • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm để tham gia đánh tráo
 • Vật phẩm mua để đánh tráo : 01 Túi phong ấn Thần thú
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Rương Dây chuyền Song ngọc (20 ngày)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 01 Gói đánh tráo 2

- Đặt vật phẩm tại ô 1~16 kho chung để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Gói đánh tráo

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< trong thời gian Sự Kiện : 

 • Tham gia ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (12.2021)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Gói đánh tráo tham gia 
 • Số lượng tham gia 
 • Chấp nhận quyết định của BTC

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Mỗi facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật.
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối đánh tráo.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất. 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.