Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Điểm kỹ năng (2) (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Điểm kỹ năng (2) (12.2021)

07/12/2021

Sau mùa luyện cấp không ngừng nghỉ,
Yulgang Hiệp Khách mang đến Quà tặng Điểm kỹ năng hỗ trợ các Hiệp Khách !


Sự Kiện  QUÀ TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNG
 Happy Time : (10:00) 07/12/2021 ~ (09:00) 08/12/2021

 Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Mỗi nhân vật có thể tham gia 1 quà tặng kỹ năng có giá trị cao nhất

- Sự Kiện không áp dụng khi mua sắm Phúc Hi Bảo Hạp, Bích Đàn Bảo Bối, Bích Đàn Bảo Rương

 Nội dung : nạp và tiêu mới @DzoCash có báo danh trong thời gian trên để nhận thưởng

  ☑ Quà Kỹ năng 1 :
  - Khi nạp mới từ 3,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 3,000@DzoCash trở lên
    ► Tặng 3,000,000 Điểm Kỹ năng 

   Quà Kỹ năng 2 :
  Khi nạp mới từ 5,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 5,000@DzoCash trở lên
    ► Tặng 6,000,000 Điểm Kỹ năng

   Quà Kỹ năng 3 :
   Khi nạp mới từ 10,500@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 10,500@DzoCash trở lên
    ► Tặng 5,000,000 Điểm Kỹ năng
    ► Tặng 01 Y phục (full phòng ngự cấp độ nhân vật) +8 (10 ngày)
    ► Tặng 01 Ủng (full phòng ngự cấp độ nhân vật) +8 (10 ngày)

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< trong thời gian Sự Kiện : 

  • Tham gia QUÀ TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNG (2) (12.2021)
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ 
  • Quà kỹ năng tham gia : lựa chọn 1 mốc duy nhất
  • Chấp nhận quyết định của BTC

Lưu ý: 

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Mỗi facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật.
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối nhận quà Sự Kiện.
- Điểm kỹ năng trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trang bị có thời hạn sẽ thu hồi khi đến hạn.
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả Sự Kiện

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.