Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (Đặc biệt) (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (Đặc biệt) (12.2021)

07/12/2021

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : 
- Bắt đầu : (14:30) ngày 07/12/2021
- Kết thúc : (09:00) ngày 
08/12/2021

  Thể lệ tham gia :
Nhằm tạo cơ hội giúp các Hiệp Khách cháy hết mình khi trải nghiệm,

Ưu đãi thêm quà tặng khi mua sắm mới trong thời gian Sự Kiện :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia 2 quà tặng Bonus khác nhau. 
  • Sự Kiện không áp dụng khi mua sắm Bích Đàn Bảo Bối, Bích Đàn Bảo Rương.
 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới 4,000@DzoCash, có mua sắm mới 04 Phúc vận phù 25% từ DzoShop :
      ✧ Tặng 02 Tử Thiên Thạch (Event)
      ✧ Tặng 03 Phúc vận phù (20%) (Event)
     - Mỗi nhân vật có thể tham gia 3 Quà Bonus 1
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới 3,000@DzoCash, có mua sắm mới 01 Bích Đàn Bảo Hàm và 01 Phúc Hi Bảo Hạp từ DzoShop :
      ✧ Tặng 01 Hàn ngọc thạch (cao cấp) (10)
      ✧ Tặng 01 Hàn ngọc thạch (siêu cấp) (14)
     - Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 Quà Bonus 2
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.