Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Tu Ha Than Dan (28/09)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt (12.2021)

14/12/2021

DzoShop mở ưu đãi đặc biệt mua nhiều lợi nhiều !
Nhanh tham gia - thời lượng có hạn !!

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian Sự Kiện : (10:01) ngày 14/12/2021 ~ (10:01) ngày 15/12/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm phù hợp yêu cầu Sự Kiện.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia Sự Kiện.
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều Ưu đãi, ưu tiên Ưu đãi có giá trị cao nhất.
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia 01 Ưu đãi 1, 01 Ưu đãi 2, và 02 Ưu đãi 3.

☑ Ưu đãi 1 : 
     - Khi nạp mới từ 2,000@DzoCash và mua sắm mới từ DzoShop từ 2,000@DzoCash : 
     → Tặng 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)

☑ Ưu đãi 2 : 
     - Khi nạp mới từ 5,000@DzoCash và mua sắm mới từ DzoShop từ 5,000@DzoCash : 
     → Tặng 04 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)

☑ Ưu đãi 3 : 
     - Khi nạp mới từ 10,000@DzoCash và mua sắm mới từ DzoShop từ 10,000@DzoCash : 
     → Tặng 08 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.