Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Hiệp Khách Lệnh (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Hiệp Khách Lệnh (12.2021)

17/12/2021

 Sự Kiện HIỆP KHÁCH LỆNH

 Thời gian Sự Kiện : (10:01) ngày 17/12/2021 ~ (10:01) ngày 18/12/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

☑ Hiệp Khách Lệnh 1 : 
     - Khi nạp và tiêu từ 3.500@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +7.

☑ Hiệp Khách Lệnh 2 : 
     - Khi nạp và tiêu từ 5.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +8 (cấp tối đa sau nhận là +8).

☑ Hiệp Khách Lệnh 3 : 
     - Khi nạp và tiêu từ 9.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8.

☑ Hiệp Khách Lệnh 4 : 

     - Khi nạp và tiêu từ 15.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +9 (cấp tối đa sau nhận là +9).

☑ Hiệp Khách Lệnh 5 : 

     - Khi nạp và tiêu từ 30.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +11 (cấp tối đa sau nhận là +11).

☑ Siêu Hiệp Lệnh 6 : 

     - Khi nạp và tiêu từ 600.000@dzocash trở lên, tặng:
     → 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +11 sau nhận).
     → 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +12 sau nhận).
     → 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +13 sau nhận).
    (3 ưu đãi áp dụng cho cùng 1 vật phẩm, dành cho Y Phục/Ủng/Hộ Thủ/Giáp Trong cấp 130 trở lên).

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Hiệp Khách Lệnh 1 ~ 5 báo danh tại bài viết sự kiện Hiệp Khách Lệnh trên fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách theo mẫu:

- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Tham gia Hiệp Lệnh: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- Số lượng:

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Siêu Hiệp Lệnh 6 báo danh qua cổng hỗ trợ

► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Hiệp Khách Lệnh, mỗi mốc tham gia tối đa 2 lần.
► Mỗi vật phẩm nhận được 01 Hiệp Lệnh từ sự kiện này.
► Hiệp Khách cần chuẩn bị vật phẩm (bao gồm hợp thành, thuộc tính,...) trước khi tham gia ưu đãi.
► Sau khi kết thúc sự kiện và thông báo kết quả, BTC sẽ thông báo thời gian nhận quà cũng như mẫu báo danh nhận quà.
► Bảo hiểm cường hóa, ưu đãi cường hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân và phục ma động.
► Bảo hiểm cường hóa và ưu đãi cường hóa (không bao gồm Siêu Hiệp Lệnh) áp dụng cho Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Giáp Trong. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú.

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx) ở từng máy chủ.
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.