Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt (2) (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt (2) (12.2021)

21/12/2021

DzoShop mở ưu đãi đặc biệt mua nhiều lợi nhiều !
Nhanh tham gia - thời lượng có hạn !!

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian Sự Kiện : (14:00) ngày 21/12/2021 ~ (11:00) ngày 22/12/2021.

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm phù hợp yêu cầu Sự Kiện.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
 • Có thể mua sắm vật phẩm bất kỳ để tham gia Sự Kiện.
 • Không giới hạn số lượng tham gia mỗi mốc quà.
 • Nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng TOP 1.
 • Hồng Mật Thần Thảo từ Sự Kiện sử dụng đến (23:59) ngày 03/05/2022.
 • Click xem >>(Hồng Mật Thần Thảo)<<

☑ Mốc 1 : 
     - Khi nạp mới từ 2,500@DzoCash và mua sắm mới từ 2,500@DzoCash : 
     → Tặng 02 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 1) (Sự Kiện).

☑ Mốc 2 : 
     - Khi nạp mới từ 5,500@DzoCash và mua sắm mới từ 5,500@DzoCash : 
     → Tặng 03 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 2) (Sự Kiện).

☑ Mốc 3 : 
     - Khi nạp mới từ 10,000@DzoCash và mua sắm mới từ 10,000@DzoCash : 
     → Tặng 04 Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3) (Sự Kiện).

☑ Quà TOP TOP 1 nạp mới và mua sắm mới tối thiểu 200,000@DzoCash trở lên :
     → Tặng thêm 01 Khuyên Tụ Linh +2.

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< trong thời gian Sự Kiện : 

 • Tham gia SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (2) (12.2021)
 • Tên nhân vật:
 • Máy chủ:
 • Mốc quà tham gia:
 • Số lượng:
 • Chấp nhận quyết định của BTC
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.

- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Mỗi tài khoản Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật.
- Tặng phẩm (Sự kiện) khóa giao dịch.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.