Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (2) (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (2) (12.2021)

28/12/2021

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện :

- Bắt đầu : (21:30) ngày 28/12/2021
- Kết thúc : (10:00) ngày 
29/12/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà bonus từ Yulgang Hiệp Khách

 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới bất kỳ, có mua sắm mới 01 Phúc vận phù 25% từ DzoShop :
      ✧ Tặng 01 Phúc vận phù (20%) (Event)
      ✧ Tặng 01 Phúc vận phù (15%) (Event)
 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới bất kỳ, có mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop :
      ✧ Tặng 02 Phúc vận phù (20%) (Event)
      ✧ Tặng 01 Phúc vận phù (15%) (Event)
 Quà Bonus 3 :
     - Nạp mới bất kỳ, có mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (vũ khí) từ DzoShop :
      ✧ Tặng 03 Phúc vận phù (20%) (Event)
      ✧ Tặng 01 Phúc vận phù (15%) (Event)
Mỗi nhân vật có thể tham gia tối đa 10 Quà tặng bonus (tổng tất cả các loại bonus).
Để tham gia, các Hiệp Khách báo danh tại bài viết sự kiện fanpage theo mẫu:
- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Quà bonus 1: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Quà bonus 2: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Quà bonus 3: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.