Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Hiệp Khách Lệnh (2) (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Hiệp Khách Lệnh (2) (12.2021)

29/12/2021

 Sự Kiện HIỆP KHÁCH LỆNH

 Thời gian Sự Kiện : (11:00) ngày 29/12/2021 ~ (10:00) ngày 30/12/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

☑ Hiệp Khách Lệnh 1 : 
     - Khi nạp và tiêu từ 3.500@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +7.

☑ Hiệp Khách Lệnh 2 : 
     - Khi nạp và tiêu từ 5.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +8 (cấp tối đa sau nhận là +8).

☑ Hiệp Khách Lệnh 3 : 
     - Khi nạp và tiêu từ 9.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8.

☑ Hiệp Khách Lệnh 4 : 

     - Khi nạp và tiêu từ 15.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +9 (cấp tối đa sau nhận là +9).

☑ Hiệp Khách Lệnh 5 : 

     - Khi nạp và tiêu từ 25.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa +1 (cấp tối đa sau nhận là +9).
    (Áp dụng cho trang bị cấp 130 trở lên).

☑ Hiệp Khách Lệnh 6 : 

     - Khi nạp và tiêu từ 30.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +11 (cấp tối đa sau nhận là +11).

✪ Các Hiệp Khách tham gia báo danh tại trang báo danh sự kiện Hiệp Khách Lệnh theo mẫu.

► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Hiệp Khách Lệnh, mỗi mốc tham gia tối đa 2 lần.
► Mỗi vật phẩm nhận được 01 Hiệp Lệnh từ sự kiện này.
► Hiệp Khách cần chuẩn bị vật phẩm (bao gồm hợp thành, thuộc tính,...) trước khi tham gia ưu đãi.
► Tại bài viết tổng kết sự kiện BTC sẽ thông báo thời gian nhận quà cũng như mẫu báo danh nhận quà.
► Bảo hiểm cường hóa, ưu đãi cường hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân và phục ma động.
► Bảo hiểm cường hóa và ưu đãi cường hóa áp dụng cho Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Giáp Trong. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú.

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx) ở từng máy chủ.
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.