Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Flash sale - Chúc mừng Năm mới (01.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Flash sale - Chúc mừng Năm mới (01.2022)

01/01/2022

DzoShop giới thiệu ưu đãi trợ giá hấp dẫn chúc mừng năm mới

 Sự Kiện FLASH SALE - CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 Thời gian : (12:30) ngày 01/01/2022 ~ (10:00) ngày 02/01/2022

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia các quà tặng khác nhau.
► Mua 1 tặng 1 không giới hạn số tặng phẩm nhận.
► Mua 2 tặng 1 nhận không quá 10 tặng phẩm mỗi loại vật phẩm / nhân vật.

 Quà tặng Mua 1 tặng 1 : 
- Mua sắm mới 1 vật phẩm tặng thêm 1 vật phẩm cùng loại
- Danh sách vật phẩm Mua 1 tặng 1 :
  • Thần thú Thanh ngọc phù
  • Thần thú Chân hỏa phù
  • Bùa thuẫn giáp thần thú
 Quà tặng Mua 2 tặng 1 : 
- Mua sắm mới 2 vật phẩm tặng thêm 1 vật phẩm cùng loại
- Danh sách vật phẩm Mua 2 tặng 1 :
  • Long cang hồn (7 ngày)
  • Phúc vận phù (25%)
  • Yêu hóa ma võ [Kẹo] (PK) 6 giờ
  • Bùa thủy tinh (phòng ngự)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp trên cùng ID con 
(DZxxx / SNxxx)
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.