Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Xóm Làng Xôm Tụ (13.01.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Xóm Làng Xôm Tụ (13.01.2022)

13/01/2022

 XÓM LÀNG XÔM TỤ

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00 ngày 13/01/2022.

- Kết thúc: 15:00 ngày 18/01/2022.

 Đối tượng

- Tất cả nhân vật bị khóa vi phạm mức độ nhẹ.

- Tất cả nhân vật thuộc máy chủ Đông Lãnh Điện, Yến Phi Gia, Phong Vũ Môn, Huyền Thiên Môn.

 Nội dung

Trong thời gian trên, các Hiệp Khách gửi yêu cầu xem xét ân xá tài khoản/nhân vật vi phạm qua kênh hỗ trợ theo mẫu sau:

Tài khoản/nhân vật yêu cầu xem xét ân xá:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Máy chủ:

- Hình ảnh CMND/CCCD đã đăng ký tài khoản:

- Bản cam kết: >> tải văn bản tại đây <<

Nhân vật bồi hoàn:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Server:

- Lượng bồi hoàn: 3.000.000.000 (3 tỷ lượng).

Yêu cầu: nhân vật bồi hoàn phải cùng DzoID với nhân vật bị khóa.

Quy trình hỗ trợ:

- Bước 1: Gửi thông tin tài khoản/nhân vật yêu cầu xem xét ân xá.

- Bước 2: Bộ phận hỗ trợ sẽ phản hồi thông tin nhân vật ĐƯỢC hay KHÔNG ĐƯỢC xem xét ân xá.

- Bước 3: Nếu nhân vật ĐƯỢC ân xem xét ân xá, vui lòng cung cấp thông tin nhân vật bồi hoàn trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được phản hồi từ bộ phận hỗ trợ.

- Bước 4: Bộ phận hỗ trợ gửi thông tin ân xá đến BĐH.

- Bước 5: BĐH sẽ thu hồi tiền lượng bồi hoàn và tiến hành mở khóa cho nhân vật, sau đó báo mở khóa hoàn tất đến bộ phận hỗ trợ.

- Bước 6: Bộ phận hỗ trợ sẽ phản hồi thông tin hoàn tất mở khóa đến khách hàng yêu cầu.

- Bước 7: Phản hồi thông tin chưa được mở khóa thành công đến kênh hỗ trợ để được kiểm tra trong vòng 48 giờ kể từ lúc thông báo hoàn tất ở bước 6 (nếu có).

 Lưu ý

- Từ chối ân xá đối với các nhân vật bị khóa do: tranh chấp tài khoản, lừa đảo, hack/cheat game, tên nhân vật vi phạm thỏa thuận sử dụng trò chơi và các vi phạm nghiêm trọng khác.

- Quyết định của BĐH là quyết định cuối cùng.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.